96. Deutsche Meisterschaften Kanu-Rennsport München 2017 Wednesday, 30.08.2017 Sunday, 03.09.2017
Race-number Race-class Race-run Planned start
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 14:00
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 14:04
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 14:08
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 14:20
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 14:24
6 C 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 14:28
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 14:45
9 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 14:49
11 C 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:12
12 K 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:16
13 K 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:20
14 C 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:24
18 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 16:15
19 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 16:20
20 K 4 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 16:25
21 C 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 16:30
26 K 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 18:05
27 C 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 18:09
28 K 4 Herren LK 1000 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 18:15
29 K 4 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 18:20
30 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 18:25
31 C 4 LK mixed 1000 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 18:30
34 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:03
35 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:06
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:09
39 C 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:32
40 C 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:35
207 V 1 Para-Kanu Herren VL1 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:50
208 V 1 Para-Kanu Herren VL2 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:53
209 V 1 Para-Kanu Herren VL3 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:56
210 V 1 Para-Kanu Damen VL1 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:59
211 V 1 Para-Kanu Damen VL2 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:02
212 V 1 Para-Kanu Damen VL3 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:59
41 K 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:10
42 K 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:13
43 C 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:16
44 C 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:19
201 K 1 Para-Kanu Herren KL1 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:35
202 K 1 Para-Kanu Herren KL2 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:38
203 K 1 Para-Kanu Herren KL3 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:38
204 K 1 Para-Kanu Damen KL1 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:44
205 K 1 Para-Kanu Damen KL2 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:47
206 K 1 Para-Kanu Damen KL3 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:44
45 K 4 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:57
46 K 4 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:00
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 14:00
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 14:15
50 C 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 14:30
51 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 14:33
52 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 14:36
53 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 14:39
56 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:07
57 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:15
58 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:19
59 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:24
60 C 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:30
61 K 1 Damen LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:42
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:46
63 C 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:50
64 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:05
65 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:09
66 C 4 Junioren mixed 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:14
67 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:18
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:22
69 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:55
70 K 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:59
71 K 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 17:04
72 C 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 17:09
73 C 4 Jugend mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 17:14
74 K 4 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 17:18
303 K1/V1 Parakanu-Wettbewerb 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 17:35
302 K2 mixed Para-Kanu 200 m Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 17:38
301 C 8 LK mixed 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 17:41
75 C 8 Schüler A - mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 18:10
85 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 10:00
86 K 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 10:03
87 K 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 10:06
88 C 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 10:09
89 K 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 10:30
90 K 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 10:33
91 C 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 10:36
92 K 4 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 11:05
93 K 4 Damen LK 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 11:08
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 14:41
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 14:53
1501 C 1 weibl.Schüler A 13 14J 500 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 15:40
1601 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 15:55
1701 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 16:00
2201 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 17:00
2301 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 17:05
2401 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 17:40
2501 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 17:45
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 9:57
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 10:00
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 10:26
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 10:29
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 14:05
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 14:55
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 14:59
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 14:57
1502 C 1 weibl.Schüler A 13 14J 500 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 15:45
1602 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 15:50
1702 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 16:05
2202 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 16:55
2302 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 17:10
2402 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 17:35
2502 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 17:50
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 9:38
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 9:41
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 9:47
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 9:50
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 14:10
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 14:52
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 15:03
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 14:38
2203 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf C Friday, 01.09.2017 - 16:50
2303 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf C Friday, 01.09.2017 - 17:15
2403 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf C Friday, 01.09.2017 - 17:30
2503 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf C Friday, 01.09.2017 - 17:55
2204 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf D Friday, 01.09.2017 - 16:45
2304 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf D Friday, 01.09.2017 - 17:20
2404 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf D Friday, 01.09.2017 - 17:25
2504 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf D Friday, 01.09.2017 - 18:00
15 C 1 weibl.Schüler A 13 14J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 8:00
16 C 1 männl. Schüler A-13J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 8:00
17 C 1 männl. Schüler A-14J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 8:00
22 K 1 männl. Schüler A-14J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 8:00
23 K 1 männl. Schüler A-13J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 8:00
24 K 1 weibl. Schüler A-14J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 8:00
25 K 1 weibl. Schüler A-13J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 8:00
76 K 4 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 9:00
77 K 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 9:03
78 K 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 9:06
79 K 4 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 9:15
80 K 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 9:18
81 K 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 9:21
82 C 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 9:24
83 C 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 9:27
84 C 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 9:30
94 K 4 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 11:15
95 K 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 11:18
96 K 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 11:21
97 K 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 11:40
98 K 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 11:43
99 C 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 11:46
100 C 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 11:49
101 C 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 11:52
102 K 2 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:20
103 K 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:23
104 K 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:26
105 C 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:29
106 K 2 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:50
107 K 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:53
108 K 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:56
109 C 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:59
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 14:00
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 14:18
6 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 14:30
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 14:45
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 15:01
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 15:17
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 15:35
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 15:51
56 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 16:03
58 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 17:55
59 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 18:11
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 7:30
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 7:42
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 7:54
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 8:07
42 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 8:16
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 8:22
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 8:34
40 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 8:46
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:00
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:12
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:24
34 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:33
35 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:39
86 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:00
87 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:09
89 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:15
90 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:24
85 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:45
45 K 4 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 11:10
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 13:30
9 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 13:42
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 13:48
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 14:00
65 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 14:12
64 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 14:24
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 14:45
12 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 15:00
14 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 15:06
26 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 15:20
69 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 15:32
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 15:50
63 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 16:10
67 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 17:00
71 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 17:20
74 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 17:50
27 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 18:00
57 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 18:10
51 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 8:00
52 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 8:09
53 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 8:21
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 10:05
18 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 10:20
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 14:03
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 14:21
6 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 14:33
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 14:49
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 15:05
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 15:21
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 15:39
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 15:55
56 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 16:07
58 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 17:59
59 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 18:15
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 7:33
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 7:45
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 7:57
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 8:10
42 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 8:19
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 8:25
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 8:37
40 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 8:49
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:03
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:15
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:27
34 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:36
35 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:42
86 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:03
87 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:12
89 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:18
90 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:27
85 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:48
45 K 4 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 11:13
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 13:33
9 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 13:45
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 13:51
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 14:03
65 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 14:15
64 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 14:27
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 14:48
12 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 15:03
14 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 15:09
26 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 15:23
69 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 15:35
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 15:55
63 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 16:15
67 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 17:05
71 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 17:25
74 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 17:53
27 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 18:05
57 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 18:15
51 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 8:03
52 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 8:12
53 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 8:24
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 10:10
18 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 10:25
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 14:06
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 14:24
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 14:53
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 15:09
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 15:25
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 15:43
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 15:59
58 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 18:03
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 7:36
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 7:48
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 8:00
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 8:13
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 8:28
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 8:40
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 9:06
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 9:18
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 9:30
86 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 10:06
89 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 10:21
85 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 10:51
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 13:36
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 13:54
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 14:06
65 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 14:18
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 14:51
26 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 15:26
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 16:00
74 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 17:56
57 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 18:20
51 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 8:06
52 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 8:15
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 10:15
18 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 10:30
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 14:09
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 14:27
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 14:57
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 15:29
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 15:47
58 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 18:07
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 7:39
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 8:03
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 8:31
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 8:43
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 9:09
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 9:21
85 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 10:54
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 13:39
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 14:09
65 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 14:21
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 14:54
26 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 15:29
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 16:05
57 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 18:25
52 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Friday, 01.09.2017 - 8:18
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 30.08.2017 - 14:12
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 5 Thursday, 31.08.2017 - 14:57
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 6 Wednesday, 30.08.2017 - 14:15
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 30.08.2017 - 16:32
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 30.08.2017 - 17:25
56 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 30.08.2017 - 17:30
41 K 1 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 11:16
42 K 1 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 11:19
89 K 2 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 12:00
90 K 2 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 12:03
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 16:39
67 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 18:40
6 C 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 8:45
12 K 1 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 8:57
14 C 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 9:00
74 K 4 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 9:15
9 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 9:35
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 9:40
51 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 9:45
27 C 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 11:00
64 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 11:03
53 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 11:15
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 11:25
71 K 2 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 11:30
18 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 11:35
69 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 12:10
59 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 7:42
63 C 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 7:58
40 C 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 8:56
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 8:59
34 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 9:08
35 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 9:11
45 K 4 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 9:17
86 K 2 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 9:23
87 K 2 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 9:32
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 16:20
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 16:44
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 17:10
85 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 12:06
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 16:30
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 16:42
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 8:27
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 8:36
13 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 8:48
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 9:20
52 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 9:50
57 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 10:40
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 10:49
65 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 11:06
26 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 11:55
58 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 7:30
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 7:46
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 8:14
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 8:26
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 8:35
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 8:47
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 16:24
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 16:48
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 17:15
85 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 12:09
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 16:33
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 16:45
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 8:30
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 8:39
13 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 8:51
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 9:25
52 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 9:55
57 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 10:43
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 10:52
65 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 11:09
26 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 12:00
58 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 7:34
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 7:50
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 8:17
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 8:29
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 8:38
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 8:50
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 16:28
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 16:52
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 17:20
85 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 12:12
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 16:36
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 16:48
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 8:33
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 8:42
13 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 8:54
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 9:30
52 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 10:00
57 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 10:46
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 10:55
65 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 11:12
26 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 12:05
58 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 7:38
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 7:54
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 8:20
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 8:32
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 8:41
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 8:53