Deutsche Kanu-Rennsport-Meisterschaften 2013 Tuesday, 10.09.2013 Sunday, 15.09.2013
Race-number Race-class Race-run Planned start
24 C 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 14:30
25 C 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 14:35
22 C 1 weibl. Schüler A 1000 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 14:50
83 C 1 Herren Junioren 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 15:29
98 K 1 Damen Leistungsklasse 1000 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 16:15
105 K 1 Herren Leistungsklasse 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 16:20
116 C 1 Herren Leistungsklasse 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 16:23
51 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 16:35
52 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 16:39
73 K 2 Herren Junioren 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 16:53
63 K 2 Damen Junioren 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 16:56
84 C 2 Herren Junioren 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 16:59
58 C 2 Damen Junioren 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 17:02
99 K 2 Damen Leistungsklasse 1000 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 17:34
106 K 2 Herren Leistungsklasse 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 17:38
117 C 2 Herren Leistungsklasse 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 17:41
91 C 2 Damen Leistungsklasse 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 17:44
129 C 8 mixed Jugend 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 18:49
118 C 8 Herren Leistungsklasse 500 m Endlauf Friday, 13.09.2013 - 18:24
70 K 2 Herren Junioren 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 9:04
60 K 2 Damen Junioren 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 9:07
81 C 2 Herren Junioren 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 9:10
71 K 4 Herren Junioren 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 10:40
61 K 4 Damen Junioren 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 10:43
82 C 4 Herren Junioren 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 10:46
47 C 1 weibl. Jugend 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 11:12
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 11:44
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 11:47
57 C 1 Damen Junioren 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 12:00
80 C 1 Herren Junioren 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 12:09
93 K 2 Damen Leistungsklasse 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 12:23
114 C 2 Herren Leistungsklasse 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 12:26
103 K 2 Herren Leistungsklasse 200 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 12:29
125 K 1 Damen Parakanu 200 m - Schadensklassen LTA-TA-A Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 13:05
130 K1 Herren Parakanu 200m Schadensklasse TA Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 12:43
131 K1 Herren Parakanu 200m Schadensklasse LTA Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 12:46
124 K 1 Herren Parakanu 200 m - Schadensklasse A Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 12:49
126 V-1 Herren Parakanu 200 m - Schadensklassen LTA-TA-A Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 13:00
127 V-1 Damen Parakanu 200 m - Schadensklassen LTA-TA-A Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 12:40
17 K 2 männl. Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 16:30
10 K 2 weibl. Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 14:03
26 C 2 männl. Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 14:06
23 C 2 weibl. Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 14:09
119 C 1 Herren Leistungsklasse 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 14:30
107 K 1 Herren Leistungsklasse 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 14:35
95 K 1 Damen Leistungsklasse 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 14:40
42 K 2 männl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 17:28
34 K 2 weibl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 15:03
53 C 2 männl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 15:06
48 C 2 weibl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 15:09
65 K 1 Damen Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 15:38
85 C 1 Herren Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 15:42
108 K 2 Herren Leistungsklasse 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 16:00
120 C 2 Herren Leistungsklasse 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 16:05
96 K 2 Damen Leistungsklasse 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 16:07
18 K 4 männl. Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 14:00
11 K 4 weibl. Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 16:33
27 C 4 männl. Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 16:36
75 K 2 Herren Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 17:00
66 K 2 Damen Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 17:03
86 C 2 Herren Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 17:06
35 K 4 weibl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 17:25
43 K 4 männl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 15:00
54 C 4 männl. Jugend 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 17:31
109 K 4 Herren Leistungsklasse 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 17:48
121 C 4 Herren Leistungsklasse 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 17:52
97 K 4 Damen Leistungsklasse 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 17:56
128 C 8 mixed Schüler A 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 18:30
64 K 4 Damen Junioren 500 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 18:34
76 K 4 Herren Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 18:38
87 C 4 Herren Junioren 1000 m Endlauf Saturday, 14.09.2013 - 18:42
102 K 1 Herren Leistungsklasse 200 m Endlauf Sunday, 15.09.2013 - 8:37
92 K 1 Damen Leistungsklasse 200 m Endlauf Sunday, 15.09.2013 - 8:40
113 C 1 Herren Leistungsklasse 200 m Endlauf Sunday, 15.09.2013 - 8:43
90 C 1 Damen Leistungsklasse 200 m Endlauf Sunday, 15.09.2013 - 9:50
104 K 4 Herren Leistungsklasse 200 m Endlauf Sunday, 15.09.2013 - 9:53
94 K 4 Damen Leistungsklasse 200 m Endlauf Sunday, 15.09.2013 - 9:56
115 C 4 Herren Leistungsklasse 200 m Endlauf Sunday, 15.09.2013 - 9:59
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 13:55
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 14:00
72 K 1 Herren Junioren 500 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 15:20
62 K 1 Damen Junioren 500 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 15:26
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 15:50
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 15:55
32 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 17:18
33 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 17:21
40 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 18:09
41 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Endlauf A Friday, 13.09.2013 - 18:19
38 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Endlauf A Saturday, 14.09.2013 - 11:15
39 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Endlauf A Saturday, 14.09.2013 - 11:18
30 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Endlauf A Saturday, 14.09.2013 - 11:38
31 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Endlauf A Saturday, 14.09.2013 - 11:41
69 K 1 Herren Junioren 200 m Endlauf A Saturday, 14.09.2013 - 12:03
59 K 1 Damen Junioren 200 m Endlauf A Saturday, 14.09.2013 - 12:06
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Endlauf A Saturday, 14.09.2013 - 15:34
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 13:50
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 14:05
25 C 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 14:40
72 K 1 Herren Junioren 500 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 15:17
62 K 1 Damen Junioren 500 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 15:23
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 15:45
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 16:00
32 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 17:15
33 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 17:24
40 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 18:04
41 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Endlauf B Friday, 13.09.2013 - 18:14
69 K 1 Herren Junioren 200 m Endlauf B Saturday, 14.09.2013 - 7:50
59 K 1 Damen Junioren 200 m Endlauf B Saturday, 14.09.2013 - 7:55
80 C 1 Herren Junioren 200 m Endlauf B Saturday, 14.09.2013 - 8:27
38 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Endlauf B Saturday, 14.09.2013 - 8:30
39 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Endlauf B Saturday, 14.09.2013 - 8:33
30 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Endlauf B Saturday, 14.09.2013 - 10:27
31 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Endlauf B Saturday, 14.09.2013 - 10:30
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Endlauf B Saturday, 14.09.2013 - 15:30
102 K 1 Herren Leistungsklasse 200 m Endlauf B Sunday, 15.09.2013 - 8:30
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Endlauf C Friday, 13.09.2013 - 13:45
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf C Friday, 13.09.2013 - 14:10
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Endlauf C Friday, 13.09.2013 - 15:40
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf C Friday, 13.09.2013 - 16:05
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Endlauf D Thursday, 12.09.2013 - 15:20
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Endlauf D Thursday, 12.09.2013 - 15:40
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf D Thursday, 12.09.2013 - 16:35
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Endlauf D Thursday, 12.09.2013 - 17:05
14 K 4 weibl. Schüler A 2000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 9:00
13 K 2 weibl. Schüler A 2000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 9:03
12 K 1 weibl. Schüler A 2000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 9:06
21 K 4 männl. Schüler A 2000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 9:15
20 K 2 männl. Schüler A 2000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 9:18
19 K 1 männl. Schüler A 2000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 9:21
29 C 2 männl. Schüler A 2000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 9:30
28 C 1 männl. Schüler A 2000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 9:33
37 K 2 weibl. Jugend 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 10:30
36 K 1 weibl. Jugend 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 10:33
56 C 2 männl. Jugend 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 10:40
55 C 1 männl. Jugend 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 10:44
46 K 4 männl. Jugend 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 11:00
45 K 2 männl. Jugend 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 11:03
44 K 1 männl. Jugend 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 11:06
68 K 2 Damen Junioren 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 11:30
67 K 1 Damen Junioren 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 11:33
89 C 2 Herren Junioren 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 11:36
88 C 1 Herren Junioren 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 11:39
79 K 4 Herren Junioren 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:00
78 K 2 Herren Junioren 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:03
77 K 1 Herren Junioren 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:06
101 K 2 Damen Leistungsklasse 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:25
100 K 1 Damen Leistungsklasse 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:28
123 C 2 Herren Leistungsklasse 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:32
122 C 1 Herren Leistungsklasse 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:34
112 K 4 Herren Leistungsklasse 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:40
111 K 2 Herren Leistungsklasse 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:43
110 K 1 Herren Leistungsklasse 5000 m Langstrecke Sunday, 15.09.2013 - 12:46
43 K 4 männl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 8:00
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 8:12
65 K 1 Damen Junioren 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 8:32
85 C 1 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 8:44
24 C 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 8:52
25 C 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 9:00
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 9:20
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 9:40
76 K 4 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 10:00
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 10:08
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 10:24
51 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 10:44
52 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 10:52
40 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 11:04
41 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 11:20
75 K 2 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 11:36
35 K 4 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 11:50
17 K 2 männl. Schüler A 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 14:00
11 K 4 weibl. Schüler A 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 14:16
32 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 14:24
33 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 14:40
72 K 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 14:56
62 K 1 Damen Junioren 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 15:16
18 K 4 männl. Schüler A 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 15:40
10 K 2 weibl. Schüler A 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 15:48
42 K 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 16:04
34 K 2 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 16:20
73 K 2 Herren Junioren 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 16:36
63 K 2 Damen Junioren 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 16:48
53 C 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 16:56
83 C 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 17:05
26 C 2 männl. Schüler A 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 11.09.2013 - 17:20
105 K 1 Herren Leistungsklasse 500 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 7:45
116 C 1 Herren Leistungsklasse 500 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 7:57
38 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 8:03
39 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 8:15
69 K 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 8:27
59 K 1 Damen Junioren 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 8:39
57 C 1 Damen Junioren 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 8:51
80 C 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 8:57
106 K 2 Herren Leistungsklasse 500 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 9:06
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 9:12
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 9:18
30 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 9:24
31 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 9:36
47 C 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 9:48
70 K 2 Herren Junioren 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 10:42
60 K 2 Damen Junioren 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 10:48
124 K 1 Herren Parakanu 200 m - Schadensklasse A Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 11:18
71 K 4 Herren Junioren 200 m Vorlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 11:33
107 K 1 Herren Leistungsklasse 1000 m Vorlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 8:00
119 C 1 Herren Leistungsklasse 1000 m Vorlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 8:16
95 K 1 Damen Leistungsklasse 500 m Vorlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 8:24
108 K 2 Herren Leistungsklasse 1000 m Vorlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 9:20
96 K 2 Damen Leistungsklasse 500 m Vorlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 9:28
102 K 1 Herren Leistungsklasse 200 m Vorlauf 1 Saturday, 14.09.2013 - 8:00
92 K 1 Damen Leistungsklasse 200 m Vorlauf 1 Saturday, 14.09.2013 - 8:09
113 C 1 Herren Leistungsklasse 200 m Vorlauf 1 Saturday, 14.09.2013 - 8:15
103 K 2 Herren Leistungsklasse 200 m Vorlauf 1 Saturday, 14.09.2013 - 8:51
93 K 2 Damen Leistungsklasse 200 m Vorlauf 1 Saturday, 14.09.2013 - 8:57
43 K 4 männl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 8:03
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 8:16
65 K 1 Damen Junioren 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 8:36
85 C 1 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 8:48
24 C 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 8:56
25 C 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 9:12
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 9:24
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 9:44
76 K 4 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 10:04
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 10:12
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 10:28
51 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 10:48
52 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 10:56
40 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 11:08
41 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 11:24
75 K 2 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 11:40
35 K 4 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 11:55
17 K 2 männl. Schüler A 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 14:04
11 K 4 weibl. Schüler A 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 14:20
32 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 14:28
33 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 14:44
72 K 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 15:00
62 K 1 Damen Junioren 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 15:20
18 K 4 männl. Schüler A 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 15:44
10 K 2 weibl. Schüler A 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 15:52
42 K 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 16:08
34 K 2 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 16:24
73 K 2 Herren Junioren 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 16:40
63 K 2 Damen Junioren 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 16:52
53 C 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 17:00
83 C 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 17:10
26 C 2 männl. Schüler A 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 11.09.2013 - 17:25
105 K 1 Herren Leistungsklasse 500 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 7:48
116 C 1 Herren Leistungsklasse 500 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 8:00
38 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 8:06
39 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 8:18
69 K 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 8:30
59 K 1 Damen Junioren 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 8:42
57 C 1 Damen Junioren 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 8:54
80 C 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 9:00
106 K 2 Herren Leistungsklasse 500 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 9:09
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 9:15
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 9:21
30 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 9:27
31 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 9:39
47 C 1 weibl. Jugend 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 9:51
70 K 2 Herren Junioren 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 10:45
60 K 2 Damen Junioren 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 10:51
124 K 1 Herren Parakanu 200 m - Schadensklasse A Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 11:21
71 K 4 Herren Junioren 200 m Vorlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 11:36
107 K 1 Herren Leistungsklasse 1000 m Vorlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 8:04
119 C 1 Herren Leistungsklasse 1000 m Vorlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 8:20
95 K 1 Damen Leistungsklasse 500 m Vorlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 8:28
108 K 2 Herren Leistungsklasse 1000 m Vorlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 9:24
96 K 2 Damen Leistungsklasse 500 m Vorlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 9:32
102 K 1 Herren Leistungsklasse 200 m Vorlauf 2 Saturday, 14.09.2013 - 8:03
92 K 1 Damen Leistungsklasse 200 m Vorlauf 2 Saturday, 14.09.2013 - 8:12
113 C 1 Herren Leistungsklasse 200 m Vorlauf 2 Saturday, 14.09.2013 - 8:18
103 K 2 Herren Leistungsklasse 200 m Vorlauf 2 Saturday, 14.09.2013 - 8:54
93 K 2 Damen Leistungsklasse 200 m Vorlauf 2 Saturday, 14.09.2013 - 9:00
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 8:20
65 K 1 Damen Junioren 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 8:40
25 C 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 9:16
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 9:28
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 9:48
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 10:16
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 10:32
52 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 11:00
40 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 11:12
41 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 11:28
75 K 2 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 11:44
17 K 2 männl. Schüler A 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 14:08
32 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 14:32
33 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 14:48
72 K 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 15:04
62 K 1 Damen Junioren 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 15:24
10 K 2 weibl. Schüler A 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 15:56
42 K 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 16:12
34 K 2 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 16:28
73 K 2 Herren Junioren 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 11.09.2013 - 16:44
105 K 1 Herren Leistungsklasse 500 m Vorlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 7:51
38 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 8:09
39 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 8:21
69 K 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 8:33
59 K 1 Damen Junioren 200 m Vorlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 8:45
80 C 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 9:03
30 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 9:30
31 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 9:42
107 K 1 Herren Leistungsklasse 1000 m Vorlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 8:12
102 K 1 Herren Leistungsklasse 200 m Vorlauf 3 Saturday, 14.09.2013 - 8:06
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 8:24
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 9:32
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 9:52
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 10:20
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 10:36
40 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 11:16
41 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 11:32
17 K 2 männl. Schüler A 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 14:12
32 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 14:36
33 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 14:52
72 K 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 15:08
62 K 1 Damen Junioren 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 15:28
10 K 2 weibl. Schüler A 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 16:00
42 K 2 männl. Jugend 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 16:16
34 K 2 weibl. Jugend 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 11.09.2013 - 16:32
105 K 1 Herren Leistungsklasse 500 m Vorlauf 4 Thursday, 12.09.2013 - 7:54
38 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 4 Thursday, 12.09.2013 - 8:12
39 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 4 Thursday, 12.09.2013 - 8:24
69 K 1 Herren Junioren 200 m Vorlauf 4 Thursday, 12.09.2013 - 8:36
59 K 1 Damen Junioren 200 m Vorlauf 4 Thursday, 12.09.2013 - 8:48
30 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 4 Thursday, 12.09.2013 - 9:33
31 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 4 Thursday, 12.09.2013 - 9:45
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Vorlauf 5 Wednesday, 11.09.2013 - 8:28
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Vorlauf 5 Wednesday, 11.09.2013 - 9:36
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 5 Wednesday, 11.09.2013 - 9:56
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Vorlauf 5 Wednesday, 11.09.2013 - 10:40
72 K 1 Herren Junioren 500 m Vorlauf 5 Wednesday, 11.09.2013 - 15:12
3 Canadier m. Schüler AK 13 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf Tuesday, 10.09.2013 - 9:30
7 Canadier w. Schüler AK 13+14 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf Tuesday, 10.09.2013 - 9:45
6 Canadier m. Schüler AK 14 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 1 Tuesday, 10.09.2013 - 9:00
4 Kajak m. Schüler AK 14 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 1 Tuesday, 10.09.2013 - 10:30
5 Kajak w. Schüler AK 14 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 1 Tuesday, 10.09.2013 - 11:45
2 Kajak w. Schüler AK 13 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 1 Tuesday, 10.09.2013 - 13:30
1 Kajak m. Schüler AK 13 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 1 Tuesday, 10.09.2013 - 14:15
6 Canadier m. Schüler AK 14 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 2 Tuesday, 10.09.2013 - 9:15
4 Kajak m. Schüler AK 14 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 2 Tuesday, 10.09.2013 - 10:45
5 Kajak w. Schüler AK 14 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 2 Tuesday, 10.09.2013 - 12:00
2 Kajak w. Schüler AK 13 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 2 Tuesday, 10.09.2013 - 13:45
1 Kajak m. Schüler AK 13 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 2 Tuesday, 10.09.2013 - 14:30
4 Kajak m. Schüler AK 14 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 3 Tuesday, 10.09.2013 - 11:00
5 Kajak w. Schüler AK 14 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 3 Tuesday, 10.09.2013 - 12:15
1 Kajak m. Schüler AK 13 KMK - Kanumehrkampf Zeitlauf 3 Tuesday, 10.09.2013 - 14:45
43 K 4 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf Wednesday, 11.09.2013 - 17:30
75 K 2 Herren Junioren 1000 m Zwischenlauf Wednesday, 11.09.2013 - 17:40
35 K 4 weibl. Jugend 500 m Zwischenlauf Wednesday, 11.09.2013 - 17:45
116 C 1 Herren Leistungsklasse 500 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 10:39
106 K 2 Herren Leistungsklasse 500 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 11:39
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 11:42
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 11:45
47 C 1 weibl. Jugend 200 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 12:06
57 C 1 Damen Junioren 200 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 14:20
80 C 1 Herren Junioren 200 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 14:25
124 K 1 Herren Parakanu 200 m - Schadensklasse A Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 14:35
71 K 4 Herren Junioren 200 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 15:00
24 C 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 15:45
70 K 2 Herren Junioren 200 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 15:55
60 K 2 Damen Junioren 200 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 16:00
25 C 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 17:10
65 K 1 Damen Junioren 1000 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 17:30
85 C 1 Herren Junioren 1000 m Zwischenlauf Thursday, 12.09.2013 - 17:35
18 K 4 männl. Schüler A 500 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 8:32
26 C 2 männl. Schüler A 500 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 8:48
83 C 1 Herren Junioren 500 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 9:16
51 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 10:24
52 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 10:28
119 C 1 Herren Leistungsklasse 1000 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 10:32
107 K 1 Herren Leistungsklasse 1000 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 10:36
95 K 1 Damen Leistungsklasse 500 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 10:40
73 K 2 Herren Junioren 500 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 10:44
63 K 2 Damen Junioren 500 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 10:48
11 K 4 weibl. Schüler A 500 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 10:52
53 C 2 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 11:50
96 K 2 Damen Leistungsklasse 500 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 11:55
76 K 4 Herren Junioren 1000 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 12:00
108 K 2 Herren Leistungsklasse 1000 m Zwischenlauf Friday, 13.09.2013 - 12:05
102 K 1 Herren Leistungsklasse 200 m Zwischenlauf Saturday, 14.09.2013 - 10:08
92 K 1 Damen Leistungsklasse 200 m Zwischenlauf Saturday, 14.09.2013 - 10:17
113 C 1 Herren Leistungsklasse 200 m Zwischenlauf Saturday, 14.09.2013 - 10:20
103 K 2 Herren Leistungsklasse 200 m Zwischenlauf Saturday, 14.09.2013 - 10:55
93 K 2 Damen Leistungsklasse 200 m Zwischenlauf Saturday, 14.09.2013 - 11:04
105 K 1 Herren Leistungsklasse 500 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 10:30
38 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 11:00
39 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 11:09
30 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 11:48
31 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 11:57
69 K 1 Herren Junioren 200 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 14:00
59 K 1 Damen Junioren 200 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 14:09
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 15:05
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 15:25
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 16:20
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 16:40
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Zwischenlauf 1 Thursday, 12.09.2013 - 17:15
10 K 2 weibl. Schüler A 500 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 8:36
72 K 1 Herren Junioren 500 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 8:52
62 K 1 Damen Junioren 500 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 9:04
32 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 9:36
33 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 9:48
40 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 10:00
41 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 10:12
17 K 2 männl. Schüler A 500 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 10:56
34 K 2 weibl. Jugend 500 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 11:20
42 K 2 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf 1 Friday, 13.09.2013 - 11:35
105 K 1 Herren Leistungsklasse 500 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 10:33
38 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 11:03
39 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 11:12
30 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 11:51
31 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 12:00
69 K 1 Herren Junioren 200 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 14:03
59 K 1 Damen Junioren 200 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 14:12
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 15:10
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 15:30
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 16:25
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 16:45
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Zwischenlauf 2 Thursday, 12.09.2013 - 17:20
10 K 2 weibl. Schüler A 500 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 8:40
72 K 1 Herren Junioren 500 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 8:56
62 K 1 Damen Junioren 500 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 9:08
32 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 9:40
33 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 9:52
40 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 10:04
41 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 10:16
17 K 2 männl. Schüler A 500 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 11:00
34 K 2 weibl. Jugend 500 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 11:25
42 K 2 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf 2 Friday, 13.09.2013 - 11:40
105 K 1 Herren Leistungsklasse 500 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 10:36
38 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 11:06
39 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 11:15
30 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 11:54
31 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 12:03
69 K 1 Herren Junioren 200 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 14:06
59 K 1 Damen Junioren 200 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 14:15
15 K 1 männl. Schüler A AK 13 1000 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 15:15
8 K 1 weibl. Schüler A AK 13 1000 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 15:35
9 K 1 weibl. Schüler A AK 14 1000 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 16:30
16 K 1 männl. Schüler A AK 14 1000 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 17:00
74 K 1 Herren Junioren 1000 m Zwischenlauf 3 Thursday, 12.09.2013 - 17:25
10 K 2 weibl. Schüler A 500 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 8:44
72 K 1 Herren Junioren 500 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 9:00
62 K 1 Damen Junioren 500 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 9:12
32 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 9:44
33 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 9:56
40 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 10:08
41 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 10:20
17 K 2 männl. Schüler A 500 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 11:05
34 K 2 weibl. Jugend 500 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 11:30
42 K 2 männl. Jugend 500 m Zwischenlauf 3 Friday, 13.09.2013 - 11:45