Sommerregatta
Saturday, 20.08.2022 - Sunday, 21.08.2022
Race-number Race-class Race-run Planned start
1005 K1 1000m Schüler A09 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 8:45
1006 K1 1000m Schüler A09 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 8:50
1001 K1 1000m mannliche Jugend Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 8:55
1002 K1 1000m mannliche Jugend Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 9:00
1003 K1 1000m Herren LK Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 9:05
1004 K1 1000m Herren LK Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 9:10
14 C1 1000m männliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:15
16 C1 1000m Schülerinnen A09 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:15
13 C1 1000m mannliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:15
4 K1 1000m männliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:20
8 K1 1000m weibliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:25
9 K1 1000m weibliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:30
10 K1 1000m Damen LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:35
11 C1 1000m Schüler A09 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:40
15 C1 1000m Herren LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:45
2 K1 1000m Schüler A08 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:50
1 K1 1000m Schüler A09 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 9:55
6 K1 1000m Schülerinnen A09 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 10:00
7 K1 1000m Schülerinnen A08 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 10:05
5 K1 1000m Herren LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 10:10
3 K1 1000m mannliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 10:15
1043 K2 500m Schülerinnen B11/12 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 10:35
1044 K2 500m Schülerinnen B11/12 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 10:39
1012 K1 500m Schüler B11 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 10:43
1013 K1 500m Schüler B11 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 10:47
1061 K1 500m Schüler B12 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 10:51
1062 K1 500m Schüler B12 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 10:55
1036 K1 500m Schüler B10 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 10:59
1037 K1 500m Schüler B10 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 11:03
1007 K1 500m Schülerinnen C13 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 11:06
1008 K1 500m Schülerinnen C13 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 11:09
1009 K1 500m Schülerinnen C13 Vorlauf 3 Saturday, 20.08.2022 - 11:12
1038 K1 500m Schülerinnen B10 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 11:15
1039 K1 500m Schülerinnen B10 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 11:19
1055 K1 500m Schüler A09 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 11:27
1056 K1 500m Schüler A09 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 11:31
1010 K1 500m Schülerinnen B12 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 11:39
1011 K1 500m Schülerinnen B12 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 11:43
1059 K1 500m Schülerinnen B11 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 11:47
1060 K1 500m Schülerinnen B11 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 11:51
1041 K2 500m Schüler B11/12 Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 11:55
1042 K2 500m Schüler B11/12 Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 11:59
1057 K1 500m mannliche Jugend Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 12:07
1058 K1 500m mannliche Jugend Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 12:11
1053 K1 500m Herren LK Vorlauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 12:15
1054 K1 500m Herren LK Vorlauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 12:19
2005 K1 500m Schüler B11 Zwischenlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:00
2002 K1 500m Schüler B10 Zwischenlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:04
2001 K1 500m Schülerinnen B10 Zwischenlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:08
2004 K1 500m Schülerinnen B12 Zwischenlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:12
2003 K1 500m Schülerinnen C13 Zwischenlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:16
110 C4 500m Schülerinnen B Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:20
108 C4 500m Schüler B Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:20
69 K4 500m Schülerinnen A Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:28
70 K4 500m weibliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:28
50 K2 500m mannliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:32
53 K2 500m Schülerinnen C14/15 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:36
45 K2 500m Schüler C15/14 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:36
23 K1 500m Schüler C13 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:40
82 C1 500m Herren Senioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:44
49 K2 500m Schüler A Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:52
66 K4 500m Herren LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 13:56
51 K2 500m männliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:00
43 K1 500m Damen LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:04
96 C2 500m Schüler A Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:08
79 C1 500m mannliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:12
80 C1 500m männliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:16
59 K2 500m weibliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:20
99 C2 500m Herren LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:24
107 C2 500m Damen LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:24
54 K2 500m Schülerinnen C13 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:28
73 C1 500m Schüler C Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:36
76 C1 500m Schüler B10 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:36
75 C1 500m Schüler B11 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:36
102 C2 500m Schülerinnen B11/12 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:38
103 C2 500m Schülerinnen B10 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:38
2011 K4 500m Schüler B Lauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 14:40
2012 K4 500m Schüler B Lauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 14:44
55 K2 500m Schülerinnen B11/12 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:48
21 K1 500m Schüler C15 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:52
22 K1 500m Schüler C14 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:56
52 K2 500m Herren LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 14:59
100 C2 500m Senioren mix Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:04
72 K4 500m Damen LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:08
56 K2 500m Schülerinnen B10 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:12
27 K1 500m Schüler A09 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:16
28 K1 500m Schüler A08 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:20
57 K2 500m Schülerinnen A Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:24
58 K2 500m weibliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:28
64 K4 500m mannliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:32
65 K4 500m männliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:36
98 C2 500m männliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:40
97 C2 500m mannliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:40
46 K2 500m Schüler C13 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:44
35 K1 500m Schülerinnen C13 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:48
34 K1 500m Schülerinnen C14 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:52
94 C2 500m Schüler B11/12 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:56
95 C2 500m Schüler B10 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 15:56
24 K1 500m Schüler B12 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:00
25 K1 500m Schüler B11 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:04
26 K1 500m Schüler B10 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:08
2013 K4 500m Schülerinnen B Lauf 1 Saturday, 20.08.2022 - 16:14
2014 K4 500m Schülerinnen B Lauf 2 Saturday, 20.08.2022 - 16:20
91 C1 500m Damen LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:24
81 C1 500m Herren LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:24
41 K1 500m weibliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:28
42 K1 500m weibliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:32
29 K1 500m mannliche Jugend Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:36
30 K1 500m männliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:40
77 C1 500m Schüler A09 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:44
87 C1 500m Schülerinnen A09 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:48
78 C1 500m Schüler A08 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:48
61 K4 500m Schüler C Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:52
67 K4 500m Schülerinnen C Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 16:56
85 C1 500m Schülerinnen B11 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:00
86 C1 500m Schülerinnen B10 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:00
84 C1 500m Schülerinnen B12 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:00
32 K1 500m Herren Senioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:04
115 C4 500m LK mix Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:08
31 K1 500m Herren LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:12
63 K4 500m Schüler A Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:16
60 K2 500m Damen LK Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:20
47 K2 500m Schüler B11/12 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:24
48 K2 500m Schüler B10 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:28
36 K1 500m Schülerinnen B12 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:32
37 K1 500m Schülerinnen B11 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:36
38 K1 500m Schülerinnen B10 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:40
39 K1 500m Schülerinnen A09 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:44
40 K1 500m Schülerinnen A08 Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:48
44 K1 500m Damen Senioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:52
71 K4 500m weibliche Junioren Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 17:56
116 C8 200m offen mix Endlauf Saturday, 20.08.2022 - 18:10
1024 K1 200m Schülerinnen B11 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 8:45
1025 K1 200m Schülerinnen B11 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 8:48
1026 K1 200m Schüler B12 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 8:51
1027 K1 200m Schüler B12 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 8:54
1034 K1 200m Schüler B11 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 8:57
1035 K1 200m Schüler B11 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 9:00
1028 K1 200m Schülerinnen B12 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 9:03
1029 K1 200m Schülerinnen B12 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 9:06
1030 K1 200m Schülerinnen B12 Vorlauf 3 Sunday, 21.08.2022 - 9:09
1045 K1 200m Schülerinnen B10 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 9:12
1046 K1 200m Schülerinnen B10 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 9:15
1031 K1 200m Schülerinnen C13 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 9:18
1032 K1 200m Schülerinnen C13 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 9:21
1033 K1 200m Schülerinnen C13 Vorlauf 3 Sunday, 21.08.2022 - 9:24
1047 K1 200m Schüler B10 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 9:27
1048 K1 200m Schüler B10 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 9:30
1014 K1 200m Schülerinnen A09 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 9:33
1015 K1 200m Schülerinnen A09 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 9:36
1020 K1 200m Schüler A09 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 9:39
1021 K1 200m Schüler A09 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 9:42
1018 K1 200m mannliche Jugend Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 9:45
1019 K1 200m mannliche Jugend Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 9:48
1022 K1 200m Herren LK Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 9:51
1023 K1 200m Herren LK Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 9:54
1016 K1 200m Herren Senioren Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 9:57
1017 K1 200m Herren Senioren Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 10:00
1049 K2 200m Schüler B11/12 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 10:03
1050 K2 200m Schüler B11/12 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 10:06
1051 K2 200m Schülerinnen B11/12 Vorlauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 10:09
1052 K2 200m Schülerinnen B11/12 Vorlauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 10:12
208 C4 200m Schüler B Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:15
210 C4 200m Schülerinnen B Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:15
162 K4 200m Schüler C Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:18
133 K1 200m Schülerinnen C14 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:21
199 C2 200m männliche Junioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:24
198 C2 200m mannliche Jugend Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:24
150 K2 200m männliche Junioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:28
141 K1 200m weibliche Junioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:32
173 K4 200m Damen LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:36
151 K2 200m Herren LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:40
149 K2 200m mannliche Jugend Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:44
215 C4 200m LK mix Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:48
164 K4 200m Schüler A Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:52
157 K2 200m Schülerinnen A Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 10:56
216 K2 200m Senioren mix Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:00
158 K2 200m weibliche Jugend Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:04
2010 K1 200m Schülerinnen C13 Zwischenlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:08
2008 K1 200m Schülerinnen B12 Zwischenlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:12
2006 K1 200m Schülerinnen B10 Zwischenlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:15
2009 K1 200m Schüler B12 Zwischenlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:18
2007 K1 200m Schüler B11 Zwischenlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:21
204 C2 200m Schülerinnen A Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:24
203 C2 200m Schülerinnen B10 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:24
202 C2 200m Schülerinnen B11/12 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:24
180 C1 200m mannliche Jugend Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:27
181 C1 200m männliche Junioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:30
171 K4 200m weibliche Jugend Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:33
172 K4 200m weibliche Junioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:36
129 K1 200m männliche Junioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:39
128 K1 200m mannliche Jugend Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:42
197 C2 200m Schüler A Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:45
206 C2 200m weibliche Junioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:48
207 C2 200m Damen LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:51
120 K1 200m Schüler C15 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:54
121 K1 200m Schüler C14 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:56
122 K1 200m Schüler C13 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 11:59
170 K4 200m Schülerinnen A Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 12:02
160 K2 200m Damen LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 12:05
200 C2 200m Herren LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 12:14
134 K1 200m Schülerinnen C13 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 12:17
167 K4 200m Herren LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 12:20
2015 K4 200m Schülerinnen B Lauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 13:00
2016 K4 200m Schülerinnen B Lauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 13:03
123 K1 200m Schüler B12 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:06
124 K1 200m Schüler B11 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:09
217 K2 200m LK mix Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:12
218 K2 200m Junioren mix Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:15
125 K1 200m Schüler B10 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:18
148 K2 200m Schüler A Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:21
185 C1 200m Schülerinnen B12 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:24
186 C1 200m Schülerinnen B11 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:24
187 C1 200m Schülerinnen B10 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:27
143 K1 200m Damen Senioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:30
154 K2 200m Schülerinnen C13 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:36
219 K2 200m Jugend mix Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:39
195 C2 200m Schüler B11/12 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:42
196 C2 200m Schüler B10 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:42
152 K2 200m Herren Senioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:45
192 C1 200m Damen LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:48
182 C1 200m Herren LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:48
179 C1 200m Schüler A08 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:51
178 C1 200m Schüler A09 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:51
135 K1 200m Schülerinnen B12 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 13:57
136 K1 200m Schülerinnen B11 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:00
137 K1 200m Schülerinnen B10 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:03
146 K2 200m Schüler B11/12 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:06
147 K2 200m Schüler B10 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:09
183 C1 200m Herren Senioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:12
161 K2 200m Damen Senioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:15
165 K4 200m mannliche Jugend Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:18
166 K4 200m männliche Junioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:18
140 K1 200m weibliche Jugend Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:21
126 K1 200m Schüler A09 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:24
127 K1 200m Schüler A08 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:27
138 K1 200m Schülerinnen A09 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:30
139 K1 200m Schülerinnen A08 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:33
159 K2 200m weibliche Junioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:36
142 K1 200m Damen LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:42
153 K2 200m Schülerinnen C14/15 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:45
144 K2 200m Schüler C15/14 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:45
145 K2 200m Schüler C13 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:48
168 K4 200m Schülerinnen C Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:51
130 K1 200m Herren LK Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:54
131 K1 200m Herren Senioren Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 14:57
174 C1 200m Schüler C Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 15:00
177 C1 200m Schüler B10 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 15:00
176 C1 200m Schüler B11 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 15:00
155 K2 200m Schülerinnen B11/12 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 15:03
156 K2 200m Schülerinnen B10 Endlauf Sunday, 21.08.2022 - 15:06
163 K4 200m Schüler B Lauf 1 Sunday, 21.08.2022 - 15:09
163 K4 200m Schüler B Lauf 2 Sunday, 21.08.2022 - 15:12