98. Deutsche Kanu-Rennsport-Meisterschaften Tuesday, 27.08.2019 Sunday, 01.09.2019
Race-number Race-class Race-run Planned start
1 C 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 13:30
2 K 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 13:34
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 13:38
4 C 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 13:42
5 C 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 13:56
6 K 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:00
7 K 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:04
8 C 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:08
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:22
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:26
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:30
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:34
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:56
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:00
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:04
17 C 1 Damen Junioren 500m Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:18
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:22
19 C 2 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:26
20 K 2 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:30
21 C 2 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:34
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 16:35
27 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 16:40
32 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 17:35
33 K 4 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 17:39
34 K 4 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 17:44
35 K 4 Herren LK 1000 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 17:50
150 K 2 mixed LK 200m (para und normal) Endlauf Friday, 30.08.2019 - 18:45
37 C 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:03
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:06
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:09
41 K 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:28
42 K 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:31
43 C 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:34
44 C 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:37
200 K 1 Para-Kanu offen 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:53
1513 K 1 Para-Kanu Damen KL3 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:56
1512 K 1 Para-Kanu Damen KL2 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:56
1511 K 1 Para-Kanu Damen KL1 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:56
3107 K 1 Para-Kanu Herren KL1 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:58
3105 K 1 Para-Kanu Herren KL3 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:58
3108 K 1 Para-Kanu Herren KL2 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:58
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:08
47 C 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:11
48 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:25
49 C 4 Jugend mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:28
50 K 4 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:31
201 V 1 Para-Kanu offen 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:42
1532 V 1 Para-Kanu Damen VL2 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:45
1533 V 1 Para-Kanu Damen VL3 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:45
1531 V 1 Para-Kanu Damen VL1 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:45
1541 V 1 Para-Kanu Herren VL1 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:48
1542 V 1 Para-Kanu Herren VL2 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:48
1543 V 1 Para-Kanu Herren VL3 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:48
51 K 4 Herren LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:53
52 C 4 mixed LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:56
53 K 4 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:59
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 14:00
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 14:05
57 C 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 14:30
58 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 14:33
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 14:36
60 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 14:39
62 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:09
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:32
65 C 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:36
66 C 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:40
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:44
68 K 1 Damen LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:56
69 K 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:01
70 C 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:06
71 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:18
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:22
73 C 4 Junioren mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:26
74 C 8 Schüler A - mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:30
3109 Ehrung KMK Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:45
75 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:00
76 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:05
77 K 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:09
78 C 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:13
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:30
80 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:35
81 C 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:40
82 K 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:45
3110 Ehrung National-Mannschafts-Cup Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:00
202 C 8 LK mixed 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:10
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 10:10
94 C 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 10:13
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 10:16
96 K 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 10:19
97 K 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 10:38
98 K 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 10:41
99 C 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 10:44
151 C 2 mixed LK 200m (para und normal) Endlauf Friday, 30.08.2019 - 18:48
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 14:52
2201 C1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 15:55
2301 C1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 16:00
2401 C1 weiblichSchüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 16:17
2501 C1 weiblichSchüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 16:22
2801 K1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 16:55
2901 K1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 17:00
3001 K1 weiblich Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 17:17
3101 K1 weiblich Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 17:22
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 10:00
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 10:12
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 11:05
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 14:10
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 15:04
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 15:14
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 14:48
2202 C1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 15:50
2302 C1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 16:05
2402 C1 weiblichSchüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 16:12
2502 C1 weiblichSchüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 16:27
2802 K1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 16:50
2902 K1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 17:05
3002 K1 weiblich Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 17:12
3102 K1 weiblich Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 17:27
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 9:45
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 9:48
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 9:51
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 14:15
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 14:55
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 15:19
3003 K1 weiblich Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 18:09
3103 K1 weiblich Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 18:17
2803 K1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 18:28
2903 K1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 18:32
2203 C1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 18:40
3004 K1 weiblich Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf D Friday, 30.08.2019 - 18:05
3104 K1 weiblich Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf D Friday, 30.08.2019 - 18:13
2804 K1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf D Friday, 30.08.2019 - 18:24
2904 K1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf D Friday, 30.08.2019 - 18:36
86 K 4 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:00
87 K 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:03
88 K 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:06
83 K 4 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:15
84 K 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:18
85 K 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:21
89 C 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:24
90 C 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:27
91 C 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:30
92 C 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 9:33
100 K 4 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 11:00
101 K 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 11:03
102 K 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 11:06
103 K 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 11:20
104 K 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 11:23
105 C 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 11:30
106 C 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 11:33
107 C 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 11:36
108 C 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 11:39
109 K 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:05
110 K 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:08
111 C 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:11
112 C 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:14
113 K 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:35
114 K 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:38
115 C 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:41
116 C 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:44
17 C 1 Damen Junioren 500m Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 8:00
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 8:06
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 8:24
4 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 8:36
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 8:45
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 9:05
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 9:20
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 9:40
75 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 10:05
62 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 10:15
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 11:05
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 11:17
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 11:33
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 11:45
34 K 4 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 12:01
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 14:25
80 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 14:45
32 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 16:30
71 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 16:38
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 16:46
2 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 17:02
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 17:10
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 17:22
48 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 17:38
51 K 4 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 8:00
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 8:15
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 8:27
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 8:39
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 8:48
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:00
42 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:09
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:15
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:24
37 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:39
47 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:45
97 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:09
96 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:30
98 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:36
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:42
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 11:30
20 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 13:40
77 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 13:48
7 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 15:00
6 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 15:16
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 15:26
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 15:42
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 15:54
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 16:16
58 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 16:32
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 16:40
60 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 16:56
69 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 17:05
50 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 17:38
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 17:46
66 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 18:02
82 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 18:10
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 9:45
17 C 1 Damen Junioren 500m Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 8:03
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 8:09
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 8:27
4 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 8:39
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 8:50
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 9:10
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 9:25
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 9:45
75 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 10:10
62 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 10:20
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 11:09
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 11:21
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 11:37
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 11:49
34 K 4 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 12:05
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 14:30
80 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 14:50
32 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 16:34
71 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 16:42
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 16:50
2 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 17:06
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 17:14
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 17:26
48 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 17:42
51 K 4 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 8:05
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 8:18
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 8:30
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 8:42
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 8:51
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:03
42 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:12
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:18
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:27
37 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:42
47 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:48
97 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:12
96 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:33
98 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:39
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:45
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 11:33
20 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 13:44
77 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 13:52
7 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 15:04
6 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 15:20
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 15:30
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 15:46
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 15:58
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 16:20
58 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 16:36
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 16:44
60 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 17:00
69 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 17:10
50 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 17:42
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 17:50
66 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 18:06
82 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 18:14
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 9:50
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 8:12
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 8:30
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 8:55
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 9:15
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 9:30
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 9:50
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 11:13
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 11:25
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 11:41
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 11:53
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 14:35
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 16:54
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 17:18
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 17:30
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 8:21
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 8:33
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 8:45
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 8:54
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 9:06
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 9:21
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 9:30
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 10:48
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 11:36
7 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 15:08
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 15:34
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 15:50
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 16:02
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 16:24
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 16:48
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 17:54
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 9:55
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 8:15
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 8:33
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 9:00
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 9:35
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 9:55
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 11:29
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 11:57
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 14:40
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 16:58
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 17:34
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 8:24
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 8:36
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 8:57
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 9:33
7 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 15:12
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 15:38
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 16:28
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 16:52
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 17:58
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 28.08.2019 - 8:18
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 28.08.2019 - 10:00
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 5 Thursday, 29.08.2019 - 9:36
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 6 Wednesday, 28.08.2019 - 8:21
30 K 1 weibl. Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 14:00
23 C 1 männl. Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 14:30
25 C 1 weibl.Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 14:40
24 C 1 weibl.Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 14:50
22 C 1 männl. Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 15:05
28 K 1 männl. Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 15:25
31 K 1 weibl. Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 16:00
29 K 1 männl. Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 16:25
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 10:40
75 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 14:15
62 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 14:20
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 15:00
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 15:16
34 K 4 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 15:40
41 K 1 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 11:39
42 K 1 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 11:42
98 K 2 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 11:45
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 11:48
32 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 14:08
71 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 14:12
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 14:29
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 14:32
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 14:55
51 K 4 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 8:00
4 C 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 8:32
17 C 1 Damen Junioren 500m Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 8:36
58 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 8:40
60 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 8:44
6 K 1 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 9:00
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 9:16
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 9:32
20 K 2 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 10:15
66 C 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 10:49
77 K 2 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 10:53
2 K 2 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 10:57
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 11:02
50 K 4 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 11:10
48 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 11:27
82 K 2 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 11:32
69 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 8:00
80 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 8:25
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 8:40
37 C 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 8:43
47 C 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 8:55
97 K 2 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 9:00
96 K 2 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 9:03
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 10:25
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 10:45
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 14:00
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 15:04
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 15:20
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:00
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 13:56
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 14:20
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 14:35
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 7:53
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 8:08
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 8:20
7 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 8:48
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 9:04
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 9:20
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 10:25
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 10:37
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 31.08.2019 - 8:10
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 31.08.2019 - 8:46
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 10:30
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 10:50
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 14:05
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 15:08
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 15:24
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:03
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 14:00
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 14:23
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 14:38
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 7:56
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 8:12
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 8:24
7 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 8:52
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 9:08
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 9:24
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 10:29
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 10:41
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 31.08.2019 - 8:15
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 31.08.2019 - 8:49
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 10:35
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 10:55
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 14:10
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 15:12
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 15:28
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 10:06
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 14:04
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 14:26
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 14:41
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 8:04
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 8:16
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 8:28
7 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 8:56
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 9:12
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 9:28
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 10:33
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 10:45
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 31.08.2019 - 8:20
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 31.08.2019 - 8:52