Landesmeisterschaften NRW (Gruppenregatta West) 2017 Friday, 16.06.2017 Sunday, 18.06.2017
Race-number Race-class Race-run Planned start
7 C 1 weibl. Schüler A 100 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:00
8 C 1 männl. Schüler B AK 12 100 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:05
9 C 1 männl. Schüler A AK 13 100 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:10
10 C 1 männl. Schüler A AK 14 100 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:15
11 C 1 Herren Junioren 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:30
12 K 1 Damen LK 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:33
13 K 1 Herren LK 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:36
14 K 1 Herren Junioren 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:39
106 K 1 Herren Senioren A 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:42
107 K 1 Herren Senioren B 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:42
108 K 1 Herren Senioren C 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:42
109 K 1 Herren Senioren D 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:42
15 K 1 Damen Junioren 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:45
16 C 1 Herren LK 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:48
17 K 1 weibl. Jugend 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:51
18 C 1 männl. Jugend 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:00
19 C 1 weibl. Jugend 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:03
20 C 1 Damen Junioren 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:06
114 K 2 Herren Senioren A 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:15
115 K 2 Herren Senioren B 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:15
116 K 2 Herren Senioren C 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:15
117 K 2 Herren Senioren D 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:15
22 K 2 Herren LK 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:18
23 K 2 Herren Junioren 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:21
122 C 1 Herren Senioren A 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:23
123 C 1 Herren Senioren B 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:23
124 C 1 Herren Senioren C 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:23
125 C 1 Herren Senioren D 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:23
24 K 4 Damen LK 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:24
25 C 2 Herren Junioren 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:27
26 V 1 Herren Parakanu 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:48
27 V 1 Damen Parakanu 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:36
28 K 4 Damen Junioren 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:39
29 C 1 weibl. Schüler A 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:42
30 C 1 weibl. Schüler B 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:45
31 K 1 Herren Parakanu 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:48
32 K 1 Damen Parakanu 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:51
33 C 2 Herren LK 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:52
34 K 2 Damen LK 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:54
35 K 2 weibl. Jugend 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 10:57
36 K 4 Herren Junioren 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 11:00
130 C 2 Herren Senioren A 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 11:02
131 C 2 Herren Senioren B 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 11:02
132 C 2 Herren Senioren C 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 11:02
133 C 2 Herren Senioren D 200 m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 11:02
37 C 1 Damen LK 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 11:03
38 K 4 Herren LK 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 11:06
39 K 2 Damen Junioren 200m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 11:09
41 K 1 weibl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 15:09
42 C 4 mixed LK 1000m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 15:15
43 C 2 männl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 15:18
44 K 1 Damen LK 1000m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 15:21
45 C 8 mixed Schüler A 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 15:24
47 K 4 weibl. Schüler A 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 15:33
48 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 15:36
49 C 1 Herren Junioren 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:00
50 K 4 Damen Junioren 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:10
51 K 4 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:15
52 C 1 weibl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:20
53 K 1 Damen LK 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:25
54 C 1 Herren LK 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:30
55 K 4 männl. Schüler A 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:35
56 K 4 Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:40
57 K 2 Herren Junioren 1000m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:50
58 C 2 Herren Junioren 1000m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 16:55
59 C 1 männl. Schüler B AK 12 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 17:05
60 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 17:10
61 C 4 mixed Jugend 500m Endlauf Saturday, 17.06.2017 - 17:15
65 K 1 Herren Junioren 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:00
64 K 1 Herren LK 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:10
62 C 4 mixed Junioren 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:15
63 C 1 Herren LK 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:20
66 K 1 Damen Junioren 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:30
67 C 4 mixed Schüler A 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:33
69 K 1 weibl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:45
110 K 2 Herren Senioren A 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:48
111 K 2 Herren Senioren B 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:48
112 K 2 Herren Senioren C 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:48
113 K 2 Herren Senioren D 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:48
118 C 1 Herren Senioren A 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:51
119 C 1 Herren Senioren B 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:51
120 C 1 Herren Senioren C 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:51
121 C 1 Herren Senioren D 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:51
70 K 1 weibl. Schüler A 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 10:54
72 K 4 Damen LK 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:09
73 C 2 weibl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:12
74 C 1 männl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:15
75 K 2 weibl. Schüler B 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:18
76 C 2 Damen Junioren 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:21
77 K 2 männl. Schüler B 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:24
46 K 1 Herren Junioren 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:27
78 C 4 mixed Schüler B 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:36
79 C 2 männl. Schüler A 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:39
80 K 2 Damen Junioren 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:42
81 K 1 Herren LK 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:45
82 K 2 männl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:48
83 C 2 Damen LK 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:51
84 K 2 weibl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:55
85 K 2 weibl. Schüler A 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:00
102 K 1 Herren Senioren A 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:05
103 K 1 Herren Senioren B 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:05
104 K 1 Herren Senioren C 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:05
105 K 1 Herren Senioren D 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:05
126 C 2 Herren Senioren A 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:10
127 C 2 Herren Senioren B 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:10
128 C 2 Herren Senioren C 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:10
129 C 2 Herren Senioren D 500 m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:10
86 K 2 männl. Schüler A 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:15
87 C 2 männl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:20
88 K 2 Damen LK 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:25
89 K 4 männl. Schüler B 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:30
90 C 1 männl. Schüler A 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:45
91 C 2 weibl. Schüler A 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:40
92 K 4 weibl. Schüler B 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 13:35
93 K 2 männl. Jugend 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:50
94 C 2 männl. Schüler B 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 12:55
95 K 4 weibl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 13:00
96 K 2 Herren LK 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 13:05
97 C 2 Herren LK 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 13:10
98 K 1 Damen Junioren 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 13:15
99 C 1 Herren Junioren 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 13:20
100 C 1 männl. Jugend 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 13:25
101 K 4 Herren Junioren 1000m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 13:30
71 K 1 männl. Schüler A 500m Endlauf Sunday, 18.06.2017 - 11:00
1 K 1 männl. Schüler B AK 12 100 m Endlauf A Saturday, 17.06.2017 - 8:30
2 K 1 männl. Schüler A AK 13 100 m Endlauf A Saturday, 17.06.2017 - 8:35
3 K 1 männl. Schüler A AK 14 100 m Endlauf A Saturday, 17.06.2017 - 8:40
4 K 1 weibl. Schüler B AK 12 100 m Endlauf A Saturday, 17.06.2017 - 8:45
5 K 1 weibl. Schüler A AK 13 100 m Endlauf A Saturday, 17.06.2017 - 8:50
6 K 1 weibl. Schüler A AK 14 100 m Endlauf A Saturday, 17.06.2017 - 8:55
21 K 1 männl. Jugend 200m Endlauf A Saturday, 17.06.2017 - 10:09
40 K 1 männl. Jugend 1000m Endlauf A Saturday, 17.06.2017 - 15:00
68 K 1 männl. Jugend 500m Endlauf A Sunday, 18.06.2017 - 10:36
1 K 1 männl. Schüler B AK 12 100 m Endlauf B Friday, 16.06.2017 - 18:00
2 K 1 männl. Schüler A AK 13 100 m Endlauf B Friday, 16.06.2017 - 18:03
3 K 1 männl. Schüler A AK 14 100 m Endlauf B Friday, 16.06.2017 - 18:06
4 K 1 weibl. Schüler B AK 12 100 m Endlauf B Friday, 16.06.2017 - 18:09
5 K 1 weibl. Schüler A AK 13 100 m Endlauf B Friday, 16.06.2017 - 18:12
6 K 1 weibl. Schüler A AK 14 100 m Endlauf B Friday, 16.06.2017 - 18:15
21 K 1 männl. Jugend 200m Endlauf B Saturday, 17.06.2017 - 10:12
40 K 1 männl. Jugend 1000m Endlauf B Saturday, 17.06.2017 - 15:03
68 K 1 männl. Jugend 500m Endlauf B Sunday, 18.06.2017 - 10:39
1 K 1 männl. Schüler B AK 12 100 m Endlauf C Friday, 16.06.2017 - 18:18
2 K 1 männl. Schüler A AK 13 100 m Endlauf C Friday, 16.06.2017 - 18:21
3 K 1 männl. Schüler A AK 14 100 m Endlauf C Friday, 16.06.2017 - 18:24
4 K 1 weibl. Schüler B AK 12 100 m Endlauf C Friday, 16.06.2017 - 18:27
5 K 1 weibl. Schüler A AK 13 100 m Endlauf C Friday, 16.06.2017 - 18:30
3 K 1 männl. Schüler A AK 14 100 m Endlauf D Friday, 16.06.2017 - 18:33
71 K 1 männl. Schüler A 500m Hoffnungslauf 1 Saturday, 17.06.2017 - 13:30
71 K 1 männl. Schüler A 500m Hoffnungslauf 2 Saturday, 17.06.2017 - 13:33
71 K 1 männl. Schüler A 500m Hoffnungslauf 3 Saturday, 17.06.2017 - 13:36
311 K 1 weibl. Schüler AK 7 750 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 8:30
312 K 1 weibl. Schüler AK 8 750 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 8:30
313 K 1 weibl. Schüler AK 9 750 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 8:35
301 C 1 männl. Schüler AK 7 750 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 8:40
302 C 1 männl. Schüler AK 8 750 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 8:40
303 C 1 männl. Schüler AK 9 750 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 8:40
308 K 1 männl. Schüler AK 9 750 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 8:45
307 K 1 männl. Schüler AK 8 750 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 8:50
306 K 1 männl. Schüler AK 7 750 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 8:55
310 K 1 männl. Schüler AK 11 1000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 9:05
309 K 1 männl. Schüler AK 10 1000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 9:15
314 K 1 weibl. Schüler AK 10 1000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 9:25
315 K 1 weibl. Schüler AK 11 1000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 9:35
305 C 1 männl. Schüler AK 11 1000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 9:40
304 C 1 männl. Schüler AK 10 1000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 9:40
201 K 4 männl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:00
202 K 4 weibl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:03
203 K 2 männl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:06
204 K 2 weibl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:09
205 C 2 männl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:12
206 K 1 männl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:15
207 K 1 weibl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:25
208 C 1 männl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:35
209 K 4 männl. Schüler B 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:45
210 K 4 weibl. Schüler B 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:50
211 K 2 männl. Schüler B 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 15:55
212 C 2 männl. Schüler B 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:00
213 K 2 weibl. Schüler B 2000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:05
234 C 2 weibl. Schüler A 2000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:10
138 C 1 Herren Senioren A 5000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:11
139 C 1 Herren Senioren B 5000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:11
140 C 1 Herren Senioren C 5000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:11
141 C 1 Herren Senioren D 5000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:11
235 C 2 weibl. Jugend 5000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:15
233 C 1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:20
134 K 1 Herren Senioren A 5000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:25
135 K 1 Herren Senioren B 5000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:25
136 K 1 Herren Senioren C 5000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:25
137 K 1 Herren Senioren D 5000 m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:25
214 K 2 Herren Junioren 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:30
215 K 2 Herren LK 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:35
216 K 4 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:40
217 K 2 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:45
218 K 1 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:50
219 C 2 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 16:55
220 C 1 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 17:00
221 K 2 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 17:10
222 K 1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 17:15
231 K 2 Damen Junioren 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 17:20
232 K 2 Damen LK 5000m Langstrecke Sunday, 18.06.2017 - 17:25
75 K 2 weibl. Schüler B 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 10:00
70 K 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 10:09
68 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 10:24
69 K 1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 10:51
71 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 11:00
77 K 2 männl. Schüler B 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 11:21
60 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 11:30
85 K 2 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 11:42
82 K 2 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 11:48
46 K 1 Herren Junioren 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 11:57
66 K 1 Damen Junioren 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 12:06
81 K 1 Herren LK 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 12:15
86 K 2 männl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 12:24
48 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 12:33
90 C 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 12:45
64 K 1 Herren LK 1000m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 15:00
40 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 15:08
41 K 1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 15:28
65 K 1 Herren Junioren 1000m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 15:36
98 K 1 Damen Junioren 1000m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 15:44
100 C 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 15:52
93 K 2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 16:20
17 K 1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 17:00
21 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 17:09
13 K 1 Herren LK 200m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 17:36
14 K 1 Herren Junioren 200m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 17:42
15 K 1 Damen Junioren 200m Vorlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 17:51
75 K 2 weibl. Schüler B 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 10:03
70 K 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 10:12
68 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 10:27
69 K 1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 10:54
71 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 11:03
77 K 2 männl. Schüler B 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 11:24
60 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 11:33
85 K 2 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 11:45
82 K 2 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 11:51
46 K 1 Herren Junioren 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 12:00
66 K 1 Damen Junioren 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 12:09
81 K 1 Herren LK 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 12:18
86 K 2 männl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 12:27
48 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 12:36
90 C 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 12:45
64 K 1 Herren LK 1000m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 15:04
40 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 15:12
41 K 1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 15:32
65 K 1 Herren Junioren 1000m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 15:40
98 K 1 Damen Junioren 1000m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 15:48
100 C 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 15:56
93 K 2 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 16:24
17 K 1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 17:03
21 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 17:12
13 K 1 Herren LK 200m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 17:39
14 K 1 Herren Junioren 200m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 17:45
15 K 1 Damen Junioren 200m Vorlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 17:54
75 K 2 weibl. Schüler B 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 10:06
70 K 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 10:15
68 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 10:30
69 K 1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 10:57
71 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 11:06
77 K 2 männl. Schüler B 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 11:27
60 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 11:36
82 K 2 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 11:54
46 K 1 Herren Junioren 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 12:03
66 K 1 Damen Junioren 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 12:12
81 K 1 Herren LK 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 12:21
86 K 2 männl. Schüler A 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 12:30
48 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 12:39
40 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 15:16
17 K 1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 17:06
21 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 17:15
14 K 1 Herren Junioren 200m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 17:48
15 K 1 Damen Junioren 200m Vorlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 17:57
70 K 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 4 Friday, 16.06.2017 - 10:18
68 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 16.06.2017 - 10:33
71 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 4 Friday, 16.06.2017 - 11:09
60 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 4 Friday, 16.06.2017 - 11:39
40 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 16.06.2017 - 15:20
21 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 4 Friday, 16.06.2017 - 17:18
70 K 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 5 Friday, 16.06.2017 - 10:21
68 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 5 Friday, 16.06.2017 - 10:36
71 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 5 Friday, 16.06.2017 - 11:12
40 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 5 Friday, 16.06.2017 - 15:24
21 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 5 Friday, 16.06.2017 - 17:21
68 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 6 Friday, 16.06.2017 - 10:39
71 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 6 Friday, 16.06.2017 - 11:15
21 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 6 Friday, 16.06.2017 - 17:24
68 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 7 Friday, 16.06.2017 - 10:42
71 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 7 Friday, 16.06.2017 - 11:18
21 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 7 Friday, 16.06.2017 - 17:27
68 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 8 Friday, 16.06.2017 - 10:45
21 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 8 Friday, 16.06.2017 - 17:30
68 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 9 Friday, 16.06.2017 - 10:48
21 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 9 Friday, 16.06.2017 - 17:33
8 C 1 männl. Schüler B AK 12 100 m Zeitlauf Friday, 16.06.2017 - 12:55
6 K 1 weibl. Schüler A AK 14 100 m Zeitlauf Friday, 16.06.2017 - 13:20
5 K 1 weibl. Schüler A AK 13 100 m Zeitlauf Friday, 16.06.2017 - 13:30
10 C 1 männl. Schüler A AK 14 100 m Zeitlauf Friday, 16.06.2017 - 14:25
9 C 1 männl. Schüler A AK 13 100 m Zeitlauf Friday, 16.06.2017 - 14:30
7 C 1 weibl. Schüler A 100 m Zeitlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 13:00
4 K 1 weibl. Schüler B AK 12 100 m Zeitlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 13:05
3 K 1 männl. Schüler A AK 14 100 m Zeitlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 13:45
2 K 1 männl. Schüler A AK 13 100 m Zeitlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 14:00
1 K 1 männl. Schüler B AK 12 100 m Zeitlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 14:15
64 K 1 Herren LK 1000m Zwischenlauf Friday, 16.06.2017 - 16:15
17 K 1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf Friday, 16.06.2017 - 18:45
13 K 1 Herren LK 200m Zwischenlauf Friday, 16.06.2017 - 18:57
14 K 1 Herren Junioren 200m Zwischenlauf Friday, 16.06.2017 - 19:00
15 K 1 Damen Junioren 200m Zwischenlauf Friday, 16.06.2017 - 19:03
41 K 1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 8:09
100 C 1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 8:12
65 K 1 Herren Junioren 1000m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 8:16
98 K 1 Damen Junioren 1000m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 8:20
93 K 2 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 9:20
69 K 1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 13:55
90 C 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 14:00
46 K 1 Herren Junioren 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 14:20
66 K 1 Damen Junioren 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 14:25
81 K 1 Herren LK 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 14:30
48 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 14:35
86 K 2 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 14:40
85 K 2 weibl. Schüler A 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 18:00
77 K 2 männl. Schüler B 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 18:15
75 K 2 weibl. Schüler B 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 18:25
82 K 2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf Saturday, 17.06.2017 - 18:35
21 K 1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Friday, 16.06.2017 - 18:48
40 K 1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 17.06.2017 - 8:00
60 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 17.06.2017 - 13:40
70 K 1 weibl. Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 17.06.2017 - 14:05
68 K 1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 17.06.2017 - 17:30
71 K 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 17.06.2017 - 17:45
21 K 1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Friday, 16.06.2017 - 18:51
40 K 1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 17.06.2017 - 8:03
60 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 17.06.2017 - 13:45
70 K 1 weibl. Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 17.06.2017 - 14:10
68 K 1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 17.06.2017 - 17:33
71 K 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 17.06.2017 - 17:50
21 K 1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Friday, 16.06.2017 - 18:54
40 K 1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 17.06.2017 - 8:06
60 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 17.06.2017 - 13:50
70 K 1 weibl. Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 17.06.2017 - 14:15
68 K 1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 17.06.2017 - 17:36
71 K 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 17.06.2017 - 17:55