PRINT
Race 8 G2X-1000 m Heat 2
Wednesday, 27.07.2016 - 12:50 Startlist

Lane Boat
1 Sri Lanka Ladies College (B)
421 - Subasinghe, Ashvini414 - Dassanayake, Kavisha
2 Sri Lanka Musaeus (A)
433 - De Silva, Randini437 - Jayathilaka, Ashvini
3 Sri Lanka Visakha Viddiyalaya (A)
487 - Trikawalagoda, Sanuri484 - Malwattege, Suhara
4 India Madras Boat Club
085 - Venkatesh, Priyanka084 - Thomas, Ananya
5 Pakistan CAS (A)
220 - Khan, Myra221 - Mandviwala, Ummehani


1 -> S, 2-6 -> R